UCC

De destijds aan de beurs genoteerde automatiseerder UCC heeft al zijn externe nieuwsbrieven (sUCCes!, bestemd voor klanten) door Teet van Talen laten schrijven. Het blad kwam viermaal per jaar uit. Teet van Talen zorgde voor prettig leesbare artikelen. Een uitgebreid interview met een klant vormde steeds het hoofdartikel van de nieuwsbrief. Over de vormgeving en het uiteindelijke resultaat voerde Teet van Talen uitgebreid overleg met de vormgever en de drukker. UCC werd daarmee een hoop werk uit handen genomen. Verder heeft Teet van Talen voor UCC talrijke brochures en jaarverslagen geredigeerd en gecorrigeerd. Aan de samenwerking kwam een einde toen het bedrijf werd verkocht aan een Franse partij.