Royal Translations

Royal Translations doet met grote regelmaat een beroep op Teet van Talen. Tekstbureau Teet van Talen redigeert en corrigeert niet alleen teksten, maar schrijft in opdracht van Royal Translations ook uitgebreide contra-expertiserapporten ten behoeve van rechtszaken en schrijft teksten voor presentaties.