Schrijven

penIn overleg met de opdrachtgever bepalen we welk doel de tekst moet dienen, voor welke doelgroep hij bestemd is en wat de boodschap van de tekst zal moeten zijn. Ook de toonzetting wordt besproken. De tekst die Teet van Talen vervolgens levert, is helder, doeltreffend en uiteraard foutloos geschreven. De tekst is klaar voor gebruik.