Schrijven

penSamen bepalen we welk doel de tekst moet dienen, voor welke doelgroep hij bestemd is en wat de boodschap van de tekst moet zijn. Ook de toonzetting wordt besproken. De tekst die ik vervolgens lever, is helder, doeltreffend en uiteraard foutloos geschreven. De tekst is klaar voor gebruik.